Nest Kasten

Houdt u van vogels, vlinders of andere kleine dieren in uw tuin? Wij hebben voor u koolmeeskastjes, mussenhotels, vleermuiskasten, bijenkasten, egelkasten, vlindertafels, etc. Deze kasten, worden gemaakt door mensen met een beperking.


metselbij

Metselbijenkast De metselbijenkast is een broedgelegenheid voor het metselbijtje, behangersbijtje en het wolbijtje. Ook leent deze kast zich uitstekend om metselbijen te observeren, hij is namelijk voorzien van een doorzichtig plaatje, waardoor gekeken kan worden als de zijkant open wordt gemaakt. Van binnen is hij voorzien van buisjes met een diameter van 4, 8 en 10 mm, waarin de bijen zich kunnen inmetselen.


 

egelkast

Egelkast Egels hebben bijna geen natuurlijk onderkomen meer. dit komt omdat er steeds minder groen in de woonwijken is. Deze egelkast biedt daarom een veilig alternatief.


 

MEDION DIGITAL CAMERA

Vlinderkast De vlinderkast biedt de vlinder de mogelijkheid om een veilig heenkomen te zoeken voor de winter. de zijkant van dit kastje kan net als bij de metselkast open, zodat u door een doorzichtig plaatje in het kastje kunt kijken.


 

vleermuiskast

Vleermuiskasten Een aantal soorten van de in Nederland voorkomende soorten vleermuizen gebruiken holle bomen voor hun dagverblijf. Dat doen ze zelf een groot deel van het jaar, maar ze brengen er ook hun jongen ter wereld. De winterslaap houden ze meestal in mergelgroeven, gebouwen, forten en bunkers. De laatste jaren worden er steeds meer holle bomen gerooid, waardoor er een groot tekort aan geschikte vleermuisverblijven is ontstaan. Door het ophangen van vleesmuiskasten kan de vleesmuis een alternatief dagverblijf vinden.


 

hommelkast

Hommelkast De hommelkast is een nestkastje waarmee u hommelvolk kunt observeren.


 

koolmeeskast

Koolmeeskastje Er zijn te weinig nestgelegenheden in de bebouwde kom. Deze kast kan daarom als alternatief dienen.Hang het nestkastje op een beschut plekje in de tuin, aan het huis of op het balkon.
Niet in de volle zon, en het lieft met de opening naar het oosten, zodat de kans op inregenen het kleinst is.Wij hebben dit koolmeeskastje ook als bouwpakket (on- geverft en gemonteerd).


 

vlindertafel

Vlindertafel De vlindertafel is een voedingsgelegenheid met lokstof voor vlinders in een tuin of balkon. Zet de vlindertafel op een zonnige plek, en vul de buisjes met honingwater of een stukje fruit. Een vlindervriendelijke tuin creeërt u door het bijgeleverde bloemenzaad te zaaien, of een vlinderstruik te planten.